Privacy

Loop je sterk gaat zorgvuldig om met jouw privacy en de persoonlijke gegevens die je via deze website deelt. In deze privacyverklaring geven we antwoord op de belangrijkste vragen rondom jouw persoonsgegevens. Mocht je naar aanleiding van deze verklaring vragen hebben, neem dan contact op met loop je sterk door een e-mail te sturen naar marjon@loopjesterk.nl

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom?
Loop je sterk
verwerkt bepaalde persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van deze website en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van deze persoonsgegevens:

Bij het invullen van het contactfomulier:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Inhoud reactie/vraag


Bovenstaande gegevens bewaren wij totdat we er zeker van zijn dat je tevreden bent met onze reactie. Het kan voorkomen dat er hierbij nog naar meer gegevens – die voor de desbetreffende situatie relevant zijn – gevraagd wordt. Dit maakt het mogelijk om jouw vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. Ook voor deze informatie geldt: hier wordt zeer zorgvuldig mee omgegaan.

Bij het aanmelden/afnemen van een van de diensten van Loop je sterk of ander soort samenwerking:

Wanneer jij je aanmeldt voor een van de diensten van Loop je sterk, word je gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Met deze gegevens wordt zeer vertrouwelijk omgegaan. Ook zullen ze niet gecombineerd worden met andere persoonlijke gegevens waarover Loop je sterk beschikt.

Wanneer we een samenwerking aangaan, zal er worden gevraagd om je voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode en woonplaats. Deze gegevens hebben wij nodig om de factuur op te maken. Deze gegevens vallen onder de wettelijke verplichting volgens de Belastingdienst.

Bij het aanmelden op de nieuwsbrief:

Je kunt je aanmelden voor abonneren op de nieuwsbrief. Hierin ontvang je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Deze aanmelding of dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je je abonnement opzegt.

 

Hoe lang?

Loop je sterk bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Wanneer je Loop je sterk per e-mail verzoekt om een reactie of persoonsgegevens te verwijderen, zullen deze binnen 14 dagen worden verwijderd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
  • Het laten corrigeren van fouten.
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
  • Het intrekken van toestemming.
  • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik.

Je kunt een verzoek indienen via marjon@loopjesterk.nl 

Delen met derden

Loop je sterk verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Je gegevens zullen uitsluitend verstrekt worden indien dit nodig is voor onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Hoe worden gegevens beveiligd?

Loop je sterk ziet het als een grote verantwoordelijkheid om zeer zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om te gaan. Ook neemt Loop je sterk passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb jij het gevoel of vermoeden dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn? Neem dan contact op met Loop je sterk (marjon@loopjesterk.nl) In het uiterste geval kun je contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.

 


 

Google Analytics

Loop je sterk maakt ook gebruik van Google Analytics (analytische cookies) om bij te houden hoe onze bezoekers de website gebruiken. De IP-adressen zijn anoniem ingesteld. Ook heeft Loop je sterk passende maatregelen getroffen om de beveiliging van gegevens te waarborgen.

 

Opgesteld in april 2019. Deze voorwaarden kunnen ten alle tijden worden aangepast.